Szanowni RodzicePodobny obraz

Wzory wypowiedzenia OC

W roku szkolnym 2022/23 Rada Rodziców naszego Przedszkola

podjęła decyzję o wyborze Grupowego Ubezpieczenia

dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

w towarzystwie ubezpieczeniowym


TUZ UBEZPIECZENIA Wariant 2

ze składką 44 zł.

 

Kwota Ubezpieczenia - 25 000zł.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24/h w domu, jak również w życiu prywatnym,

w przedszkolu oraz na zajęciach sportowych (cały świat).

seria i numer polisy - SZK 0047962

okres ubezpieczenia - od 1.09.2022r. do 31.08.2023r.

 

Oferta TUZ UBEZPIECZENIA

 SSP 2 wariant 2 - 44zł.

Jak Zgłosić Szkodę

Wniosek - Zgołoszenie Szkody

Tabela Norm Oceny Procentowej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Ważne:

  1. Rodzice zdecydowani na skorzystanie z proponowanego Ubezpieczenia Grupowego       TUZUBEZPIECZENIA wpłacają kwotę 44zł. u nauczycielek poszczególnych grup do końca września.
  1. Rodzeństwo dziecka ubezpieczonego w TUZ UBEZPIECZENIA, uczęszczające do naszego przedszkola jest zwolnione z opłaty za ubezpieczenie.

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2