Klauzula Informacyjna

dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 z siedzibą przy ul. Sadowej 11, reprezentowanym przez Dyrektora.
  1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni pani Edyta Załączkowska. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: rodo@spp2.sanok.pl.
  1. Pani/Pana dane osobowe jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych ze względu na konieczność weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola w związku z realizacją przez przedszkole obowiązków prawnych związanych z organizacją odbioru dziecka z przedszkola w oparciu o art. 102 ust. 1 pkt 6) w związku z art. 172 ust. 3 ustawy - Prawo Oświatowe oraz statut przedszkola, zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci, tj. wykonywaniem zadań w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Dostęp do danych będą mieć jedynie upoważnienie przez Administratora osoby z personelu. Dane nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym.
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej. Po okresie uczęszczania dziecka do placówki dane będą usuwane.
  5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać uzależnione są od przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od rodzica/opiekuna prawnego, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną do odbioru dziecka na przeznaczonym do tego formularzu. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji wskazanego celu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2