Otwarcie przedszkola miało miejsce 8 listopada 1979 roku. Uroczystość ta odbyła się z udziałem władz partyjnych z Krosna i Sanoka oraz przedstawicieli: Wydziału Oświaty, Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL, Sanockiego Przedsiębiorstwa  Budowlanego.

       Przecięcia wstęgi dokonał I sekretarz KW PZPR – Pan Władysław Kandefer. Wówczas było to Przedszkole Zakładowe STOMIL-u  liczące  4 oddziały dla 164 dzieci. Pracę znalazło tu 17 osób. Pierwszym dyrektorem tej placówki była pani Anna Wojtuń

       W związku z dużą ilością  dzieci oraz rosnącym w mieście zapotrzebowaniem na tego typu placówki już po roku funkcjonowania utworzono piąty oddział, adaptując w tym celu salę gimnastyczną. Od września 1980 roku funkcję dyrektora przedszkola objęła pani Ryszarda Pietrzkiewicz i pełniła ją do roku 1994. Z dniem 1 stycznia 1983 roku SZPG STOMIL przekazały tutejsze przedszkole pod Wydział Oświaty i Wychowania i od tej pory funkcjonowało ono jako Państwowe Przedszkole Nr 10. 

       W okresie transformacji ustrojowej nastąpiła likwidacja wielu sanockich przedszkoli, a te które pozostały przeszły pod Samorząd Miasta Sanoka, co sprawiło, że od 1 września 1992 roku przedszkole kolejny raz zmieniło nazwę na Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, a dotychczasowe Państwowe Przedszkole Nr 2 przy ul. J. Pawła II stało się jego filią, w której mieściły się oddziały zerowe 5-godzinne przekształcone w późniejszym okresie w oddziały 9-godzinne.

      W latach 1994 – 2001 funkcję dyrektora przedszkola pełniła pani Irena Kurek. Po jej odejściu na emeryturę dyrektorem została pani Elżbieta Barańska, która zarządzała placówką do końca roku szkolnego 2015/2016. 

       We wrześniu 2016 roku stanowisko dyrektora przedszkola objęła pani Magdalena Biłas, która od 1984 roku pracowała tu na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

       Zwiększone zapotrzebowanie społeczne sprawiło, że od 1 września 2016r. przedszkole powiększyło się o 2 dodatkowe oddziały umiejscowione w pobliskiej szkole podstawowej. Obecnie przedszkole liczy 12 oddziałów, do których uczęszcza 300 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka zatrudnia na stałe 24 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 33 pracowników personelu obsługowo – administracyjnego.

       Historia naszego przedszkola zawarta jest w kronikach. Troszczymy się o to, aby nie przemijało bez śladów to co dobre, co może uczyć, co nie powinno zatrzeć się w pamięci.

 

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2