REKRUTACJA NA ROK SZK. 2023/24

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Sanoku ogłasza rozpoczęcie procedury naboru dzieci na rok szkolny 2023/24 wg. podanego Harmonogramu .

Najbliższe terminy:

  1. 01.02 – 17.02.2023r. do godz. 16.00 – składanie deklaracji woli  kontynuowania  edukacji dziecka w naszym przedszkolu w roku szk. 2023/24 dla dzieci aktualnie uczęszczających. Deklaracje będą do odebrania u nauczycielek  poszczególnych grup. Brak złożenia deklaracji w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu w roku szk. 2023/24.
  1. 01.03.-17.03.2023r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szk.2023/24 dla nowych dzieci. Wnioski będą do odebrania w sekretariacie przedszkola (budynek przy ul. Sadowej 11) lub do pobrania na stronie internetowej naszego przedszkola od  01.03.2023r. w zakładce „Rekrutacja 2023/24” – Dokumenty do pobrania.  Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola przy ul. Sadowej 11. Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane!
  1. 28.03.2023r. do godz. 16.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy będą dostępne na tablicach ogłoszeń w każdym z budynków przedszkola. UWAGA - kandydat zakwalifikowany nie oznacza przyjęty !
  2. 29.03 – 04.04.2023r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane. Należy tego dokonać osobiście w sekretariacie przedszkola w budynku przy ul. Sadowej11. Brak złożenia dokumentu będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca dla zakwalifikowanego kandydata!
  3. 05.04.2023r. do godz. 16.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy będą dostępne na tablicach ogłoszeń w każdym z budynków przedszkola.
  4. Od 6.04.2023r. procedura odwoławcza.

 

 

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2