ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 

 

2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku. Według Światowej Organizacji Zdrowia około jedno na 100 dzieci choruje na autyzm. Autyzm dziecięcy jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju, obejmującym sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną. Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, przejawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione cechy mogą występować w różnym natężeniu. Tego dnia nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w rozmowach, zabawach ruchowych i plastycznych. Rozwijały własne zmysły, eksperymentując i doświadczając różnych wrażeń. Na znak solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami, w tym szczególnym dniu dominował kolor niebieski.

GRUPA XI:

 

GRUPA XII:

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2