W 2022 roku obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych przypadły na 13 listopada.
W Polsce liczbę niewidomych szacuje się na ponad 100 tysięcy - zdecydowana większość
z nich jest zrzeszona w Polskim Związku Niewidomych. Na całym świecie liczba osób dotkniętych ślepotą przekracza 37 milionów. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych jest przypomnienie, że osoby niewidome i słabo widzące są obecne w naszym życiu i uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi. Dzieci wzięły udział w zajęciach dydaktycznych, mających na celu przybliżenie problematyki funkcjonowania osób niewidomych oraz zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się na co dzień. Poprzez wprowadzenie szeregu zabaw ukierunkowanych na doświadczanie za pomocą innych niż wzrok zmysłów, dzieci miały okazję zrozumienia sytuacji ludzi pozbawionych możliwości widzenia. 

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2