Międzynarodowy Dzień Głuchych i języka migowego obchodzimy w ostatnią niedzielę września. Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa i osiągnięcia osób niesłyszących. Symbolem Głuchych jest motyl, najczęściej koloru niebieskiego, turkusowego. Skrzydła motyla natomiast symbolizują barwność i piękno PJM (Polskiego Języka Migowego). Z tej okazji dzieci z grupy VI, VIII oraz IX wzbogaciły wiedzę na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, kształtujac przy tym postawę akceptacji i szacunku dla innych. Ten dzień rozpoczęliśmy od miganego powitania, zwrotów grzecznościowych oraz znaków graficznych. Na podstawie pogadanki i ilustracji przedszkolaki wzobogaciły wiedzę o funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych i poznały sposoby pomocy im. Nie zabrakło również zabaw słuchowo - ruchowych jak i integracyjnych. Na koniec wykonały piękne turkusowe motyle oraz pracę grupową. 

 

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2