Sptkanie z policjantami

Wśród realizowanych zadań programu przedszkolnego, jest też takie, które uczy bezpiecznego zachowania w rożnych miejscach i sytuacjach.  Dzieci poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w jej obrębie. Dla utrwalenia wiadomości oraz pogłębienia wiedzy, zaprosiliśmy do przedszkola funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Sanoku.
Przyjechały panie policjantki i przeprowadziły pogadankę na temat:
- bezpiecznego przechodzenia przez drogę (z wyznaczonym przejściem i kiedy takiego nie ma),
- zachowania wobec innych osób (aby nie stwarzać zagrożenia zdrowia a nawet życia),
- znajomości numerów alarmowych oraz właściwego korzystania z nich,
- bezpiecznego zachowania w domu.
Dzieci uczyły się też pozycji obronnej w przypadku spotkania z groźnym psem. Na zakończenie przedszkolaki wręczyły policjantkom pamiątkowe podziękowania.

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2