Znalezione obrazy dla zapytania: zapisy do przedszkola gify     

 

 Harmonogram Rekrutacji Na Rok Szkolny 2022/23

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 2 w Sanoku informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szk. 2022/23 wg. poniższego Harmonogramu 

  1. 01.02-18.02.2022r. do godz. 16.00 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka w naszym przedszkolu w roku szk. 2022/23 dla dzieci aktualnie uczęszczających. Deklaracje będą do odebrania u nauczycielek  poszczególnych grup. Brak złożenia deklaracji w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu w roku szk. 2022/23.
  1. 01.03-18.03.2022r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szk.2022/23 dla nowych dzieci.  Wnioski będą do odebrania w sekretariacie Przedszkola (budynek przy ul. Sadowej 11) lub do pobrania na stronie internetowej naszego przedszkola od  01.03.2022r. w panelu „Rekrutacja 2022/23, w zakładce „Dokumenty do pobrania.” Po wypełnieniu należy go złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola przy  ul. Sadowej 11.
  2. 28.03.2022r. do godz. 16.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy będą dostępne na tablicach ogłoszeń w każdym z budynków przedszkola. UWAGA - kandydat zakwalifikowany nie oznacza przyjęty !
  3. 29.03 – 01.04.2022r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane. Należy tego dokonać osobiście w sekretariacie przedszkola w budynku przy ul. Sadowej 11. Brak złożenia dokumentu będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca dla zakwalifikowanego kandydata.
  4. 04.04.2022r. do godz. 16.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy będą dostępne na tablicach ogłoszeń w każdym z budynków przedszkola.

 Harmonogram zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sanoka.

 Zarządzenie Nr 20/01/2022 BurmistrzaMiasta Sanoka z dnia 27.01/2022

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2