Ogólne zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka. Rodzice dzieci spoza Sanoka będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych w Sanoku, w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.
  2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  do naszej placówki prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony w sekretariacie przedszkola w budynku przy  Sadowej 11.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  4. Składając wniosek rodzice wskazują preferowane przez siebie przedszkola na terenie miasta Sanoka (Przedszkole Nr 2 – ul. Sadowa 11, Przedszkole Nr 1– ul. Rymanowska 15, Przedszkole Nr 3 – ul. Podgórze 26, Przedszkole Nr 4. – ul. Robotnicza 13). W sytuacji gdyby w naszym przedszkolu zabrakło miejsc dziecko może być skierowane do kolejnego przedszkola  wskazanego przez rodzica.
  5. Rodzice układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  6. Rodzice składają wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.
  7. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Nasze przedszkole dysponuje 12 oddziałami (5 oddziałów  w budynku przy ul. Sadowej  11, 5 oddziałów w budynku przy ul. Jana Pawła II 23 oraz 2 odziały w budynku przy ul. Sadowej 12, budynek SP-4). Rodzic może zaznaczyć (w górnym prawym rogu wniosku) który z budynków preferuje. Jeżeli organizacja grup na to pozwoli, uwzględnimy jego wybór.
  8. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz przyjętych w rekrutacji do przedszkola. Ostateczne listy grup na rok 2023/24 opublikowane zostaną na przedszkolnych tablicach ogłoszeń po 20 sierpnia 2023r.

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2