Szanowni RodzicePodobny obraz

W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców naszego Przedszkola

podjęła decyzję o wyborze Grupowego Ubezpieczenia

dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

w Towarzystwie InterRisk ze składką 41 zł.

Kwota Ubezpieczenia - 25 000zł.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24/h w domu, jak również w życiu prywatnym,

w przedszkolu oraz na zajęciach sportowych (cały świat).

seria i numer polisy - EDU-A/P 100064

okres ubezpieczenia - od 1.09.2021r. do 31.08.2022r.

 

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

InterRisk (22) 575 25 25

szkody@interrisk.pl

 

Ważne:

  1. Rodzice zdecydowani na skorzystanie z proponowanego Ubezpieczenia Grupowego InterRisk wpłacają kwotę 41zł. u nauczycielek poszczególnych grup do końca września.
  2. Rodzeństwo dziecka ubezpieczonego w InterRisk, uczęszczające do naszego przedszkola jest zwolnione z opłaty za ubezpieczenie.

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2