Szanowni Rodzice

Podobny obraz

 

W zakresie ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

w roku szkolnym 2020/21, podjęto decyzję o wyborze 

Grupowego Ubezpieczenia Towarzystwa InterRisk ze składką 37 zł.

Kwota Ubezpieczenia - 20 000zł.

seria i numer polisy - EDU-A/P 077232

okres ubezpieczenia - od 1.09.2020r. do 31.08.2021r.

 

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

InterRisk (22) 575 25 25

szkody@interrisk.pl

 

Ważne:

  1. Rodzice zdecydowani na skorzystanie z proponowanego Ubezpieczenia Grupowego InterRisk wpłacają kwotę 37zł. u nauczycielek poszczególnych grup do końca września.
  2. Rodzeństwo dziecka ubezpieczonego w InterRisk, uczęszczające do naszego przedszkola jest zwolnione z opłaty za ubezpieczenie.

spp2.jpg

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2