"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

W roku szkolnym 2019/2020 wszystkie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w realizacji projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych.

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 zrealizowałyśmy następujące moduły:

1) Czytające przedszkolaki

2) Misiowy wolontariat

3) Dzień Pluszowego Misia

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 planujemy zrealizować moduły:

4) Zmisiowany Dzień Matematyki

5) Mali przedsiębiorcy

Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci, a także do doskonalenia pracy własnej. Przede wszystkim projekt stanowił atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola opisanych w podstawie programowej. Co więcej -  projekt wpisał się w zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy.

Zabawy z Małym Misiem kształtowały pozytywne postawy (Mały Miś i prawa dziecka, Misiowy wolontariat) i bezpiecznych zachowań polega na wyposażaniu dziecka w podstawowe wiadomości dotyczące dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia (Bezpieczni z Małym Misiem).

Rozwijaniu postaw obywatelskich i patriotycznych dzieci w przedszkolu służą działania podejmowane na rzecz środowiska przedszkolnego i lokalnego, w tym angażowanie się w akcje charytatywne, dzięki którym dziecko kształtuje postawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym, uczy się angażowania w ważne sprawy na rzecz innych. Przez cały rok szkolny Mały Miś zachęcał do Misiowego wolontariatu.

 

Udział w projekcie sprzyjał kształtowaniu kreatywności dzieci i rozszerzał zakres stosowanych metody pracy z dzieckiem. Czytelnicze spotkania stały się rytuałem w naszych grupach, wprowadzały do omawiania wielu ważnych tematów w twórczy, niekonwencjonalny sposób. Misiowe zadania stwarzały sytuacje do twórczych zabaw – plastycznych, ruchowych, muzycznych, które rozwijają twórcze postawy.

Spp2 * Przedszzkole nr 2 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * Jana Pawła * sanockie * Sadowa * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2